Prohlášení o používání webu

info

Prohlášení o používání webu
Webová prezentace Golden Blot o.z. je vytvořena s maximální snahou o dobrou přístupnost a použitelnost. Splňuje všechny důležité zásady přístupnosti pro zrakově postižené. Je připravena v responzivním designu umožňujícím plnohodnotné zobrazení a čtení na mobilní zařízeních typu tablet nebo chytrý telefon.

Prohlášení o ochraně osobních údajů
Prohlašujeme, že s údaji, které nám poskytnete prostřednictvím formulářů na tomto webu naložíme jako s údaji soukromými a budeme je v tomto smyslu chránit. Více informací o ochraně osobních údajů najdete v našich Zásadách ochrany dat.

Prohlášení o autorských právech
Prohlašujeme, že Golden Blot o.z. je držitelem práv k užití veškerého obsahu textového i obrazového, který je použit na tomto webu. Z tohoto důvodu není dovoleno bez předchozího souhlasu je zveřejňovat jinde či jinou formou. Pokud tomu tak není, je zdroj vždy uveden.

Prohlášení o používání cookies
Prohlašujeme, že náš web používá cookies pouze k technologickým účelům a analýze návštěvnosti. Více informací najdete v našich Zásadách používání cookies.

Nebude-li zde něco fungovat dle výše uvedeného prohlášení, neváhejte nás kontaktovat, jen tak je možné zjednat rychlou nápravu. Děkujeme.