Prezentace Golden Blot o.z.

Prezentace Golden Blot o.z. ve formátu PDF pro snadnější čitelnost vzhledem k obsahu několka stránek.

https://goldenblot.sk/wp-content/uploads/2021/02/Golden-Blot_kompletni-prezentace.pdf