Čečova metoda malování

Čečova originální metoda využívá haptického působení na čisté bílé plátno, pod kterým se nachází vrstva černé magmatické barvy, jež se objeví až v okamžiku doteku. Právě tento moment je tím vznešeným a krásným uměním, které nemá ve světě následovníka ani pokračovatele. Umělec tuto protlačovací metodu obohatil o reliéf, díky kterému mohou nevidomí svá díla spatřit hapticky – tedy způsobem, který je jim hluboce vlastní. Díky Čečově protlačovací metodě, která má evropský patent a je ojedinělá nejen u nás, ale i ve světě, nám nevidomí mohou otevřít svůj skrytý svět plný emocí, přání a fantazie.

Velkým přínosem Čečovi metody je, že nevidomým lidem umožňuje haptický pohled na umělecká díla jiných nevidomých. A právě v tom je Čečova metoda zcela unikátní. 

Zdroj textu: czechcentres.cz

Vzhledem k tomu, že některá videa jsou obsahově a datově náročná umístili jsme je na server YouTube. Video se vám spustí po kliknutí na obraz a spuštění odkazu na YouTube. Budeme rádi, když se stanete odběrateli našeho video kanálu: